Cổng game nổ hủ phổ biến nhất - Top 10 bảng xếp hạng game nổ hủ

 • Phone: 0235.3851.429
 • Hotline: 19009095
 • Thông tin:

Hiện trạng chấn thương răng và tầm quan trọng của cha mẹ trong việc hỗ trợ sơ cấp cứu cho trẻ em

 • PDF.

BS. CK1. Lê Đắc Cử - 

Chấn thương răng (Trauma Dental Injuries) được coi là một trong những bệnh không lây nhiễm phổ biến nhất. Bệnh có xu hướng cao hơn đối với hai nhóm tuổi cũng được gọi là tỷ lệ mắc bệnh cao nhất. Đỉnh điểm đầu tiên xảy ra ở độ tuổi 2- 4 tuổi và thường gặp ở cả nam và nữ. Đỉnh thứ hai, phổ biến hơn ở nam giới, xảy ra ở độ tuổi 9-10 tuổi. Petti và cộng sự đã sử dụng dữ liệu về dân số toàn cầu và gánh nặng bệnh tật năm 2016 để ước tính rằng khoảng 180 triệu trẻ em chắc chắn đã từng bị chấn thương ở răng sữa và khoảng một tỷ trẻ em bị chấn thương ở răng vĩnh viễn. Điều này nhấn mạnh rằng hầu hết các cá nhân đều bị thương trước 18 tuổi khi họ sống với cha mẹ hoặc phụ thuộc vào họ. Một số tác giả cũng nhấn mạnh rằng nhà là một trong những địa điểm thường xuyên xảy ra thương tích ở trẻ em.

Hướng dẫn của Hiệp hội Chấn thương Nha khoa Quốc tế (IADT) nhấn mạnh rằng việc xử trí ngay lập tức hầu hết tình trạng chấn thương là điều cần thiết để duy trì sự sống sót lâu dài của răng/răng bị chấn thương. Điều này trở nên thận trọng hơn trong các dạng chấn thương nghiêm trọng như răng bị bật ra khỏi xương ổ và các trật khớp, , lệch bên. Andreasen và cộng sự đã chứng minh rằng sự sống sót của răng và các cấu trúc quan trọng xung quanh như dây chằng nha chu và tủy răng phụ thuộc vào việc quản lý cấp cứu hiệu Vì chấn thương có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào nên việc điều trị này thường phải được thực hiện bởi những người có mặt ở gần trẻ bị thương. Các bên liên quan trong các tình huống chấn thương như vậy thường là giáo viên, huấn luyện viên thể thao và phụ huynh. Sự hiểu biết tốt hơn về sơ cứu chấn thương răng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc trao quyền cho các bên liên quan này để tự tin xử lý chấn thương cho trẻ em. Giáo dục của cha mẹ thậm chí còn quan trọng hơn vì họ là người chăm sóc chính và là người đưa ra quyết định về sức khỏe của trẻ và phải có khả năng thực hiện các bước chủ động để bảo vệ con mình khỏi những hậu quả bất lợi của các thương tích không được điều trị/điều trị không đúng cách. Răng bị gãy, răng bị đổi màu và sai vị trí... có thể ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ, điều mà có thể dễ dàng ngăn ngừa được thông qua sơ cứu chấn thương răng tại chỗ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Petti S, Glendor U, Andersson L. World traumatic dental injury prevalence and incidence, a meta-analysis-One billion living people have had traumatic dental injuries. Dent Traumatol. 2018;34:71–86.
 2. Andreasen JO. Traumatic injuries of the teeth. The CV Mosby. Co: St. Louis; 1972
 3. Glendor U. Epidemiology of traumatic dental injuries-a 12 year review of the literature. Dent Traumatol. 2008;24:603–11
 4. Levin L, Day PF, Hicks L, O'Connell A, Fouad AF, Bourguignon C, et al. International Association of Dental Traumatology guidelines for the management of traumatic dental injuries: general introduction. Dent Traumatol. 2020;36:309–13
 5. Bourguignon C, Cohenca N, Lauridsen E, Flores MT, O'Connell AC, Day PF, et al. International Association of Dental Traumatology guidelines for the management of traumatic dental injuries: 1. Fractures and luxations. Dent Traumatol. 2020;36:314–30
 6. Fouad AF, Abbott PV, Tsilingaridis G, Cohenca N, Lauridsen E, Bourguignon C, et al. International Association of Dental Traumatology guidelines for the management of traumatic dental injuries: 2. Avulsion of permanent teeth. Dent Traumatol. 2020;36:331–42
 7. Day PF, Flores MT, O'connell AC, Abbott PV, Tsilingaridis G, Fouad AF, et al. International Association of Dental Traumatology guidelines for the management of traumatic dental injuries: 3. Injuries in the primary dentition. Dent Traumatol. 2020;36:343–59
 8. Andreasen JO, Borum MK, Jacobsen HL, Andreasen FM. Replantation of 400 traumatically avulsed permanent incisors. 1. Diagnosis of healing complications. Endod Dent Traumatol. 1995;11:51–8
 9. Andreasen JO, Borum MK, Jacobsen HL, Andreasen FM. Replantation of 400 avulsed permanent incisors. 2. Factors related to pulpal healing. Endod Dent Traumatol. 1995;11:59–68
 10. Andreasen JO, Borum MK, Andreasen FM. Replantation of 400 avulsed permanent incisors. 3. Factors related to root growth. Endod Dent Traumatol. 1995;11:69–75

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here Tin tức Y học thường thức Hiện trạng chấn thương răng và tầm quan trọng của cha mẹ trong việc hỗ trợ sơ cấp cứu cho trẻ em