Cổng game nổ hủ phổ biến nhất - Top 10 bảng xếp hạng game nổ hủ

  • Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

Văn bản qui định mới

Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam

  • PDF.

Từ năm 1990 đến nay, ngành Điều dưỡng Việt Nam được sự hỗ trợ của chính phủ và Bộ Y tế đã phát triển nhanh chóng trên các lĩnh vực về quản lý, đào tạo, thực hành và nghiên cứu Điều dưỡng. Trong xu hướng hội nhập khu vực và quốc tế, chính phủ đã ký Thỏa thuận khung về thừa nhận lẫn nhau với 10 quốc gia ASEAN về việc công nhận dịch vụ Điều dưỡng trong khu vực. Để tăng cường chất lượng nguồn nhân lực điều dưỡng làm cơ sở cho việc xây dựng chương trình đào tạo và sử dụng nhân lực điều dưỡng có hiệu quả và đáp ứng yêu cầu hội nhập của các nước trong khu vực, Bộ Y tế phối hợp với Hội Điều dưỡng Việt Nam đã xây dựng Bộ Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam với sự hỗ trợ của Hội Điều dưỡng Canada và chuyên gia điều dưỡng của Đại học Kỹ thuật Queensland – Úc. Tài liệu này đã được các chuyên gia điều dưỡng trong nước, các nhà quản lý y tế và giáo dục điều dưỡng tham gia biên soạn trên cơ sở tham khảo Tiêu chuẩn năng lực điều dưỡng của các nước trong khu vực và trên thế giới.

dieu_duong

Trên cơ sở kết luận thẩm định của Hội đồng chuyên môn được thành lập theo Quyết định số 3602/QĐ-BYT ngày 04 tháng 10 năm 2011, Bộ Y tế ban hành Bộ Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam để các cơ sở đào tạo, sử dụng điều dưỡng nghiên cứu áp dụng và để thông tin cho các nước trong khu vực và Thế giới về chuẩn năng lực điều dưỡng Việt Nam.

Mời các bạn xem toàn văn tại đây 

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 27 Tháng 10 2012 16:50

Quyết định Ban hành Danh mục Vali thuốc cấp cứu, dụng cụ cấp cứu, thuốc thiết yếu và trang thiết bị thiết yếu trang bị cho một kíp cấp cứu ngoại viện trên xe ô tô cứu thương

  • PDF.
Ngày 18/9/2012 Bộ Y tế đã ban hành Quyết định Ban hành Danh mục Vali thuốc cấp cứu, dụng cụ cấp cứu, thuốc thiết yếu và trang thiết bị thiết yếu trang bị cho một kíp cấp cứu ngoại viện trên xe ô tô cứu thương
Quyết định  Ban hành Danh mục Vali thuốc cấp cứu, dụng cụ cấp cứu,  thuốc thiết yếu và trang thiết bị thiết yếu trang bị cho một  kíp cấp cứu ngoại viện trên xe ô tô cứu thương down load tại đây
Phụ lục down load tại đây 01   02 

Thông tư hướng dẫn công tác Gây mê - Hồi sức

  • PDF.

Sau thời gian công bố Dự thảo Thông tư Hướng dẫn công tác Gây mê - Hồi sức, ngày 20/8/2012 Bộ Y tế đã ban hành Thông tư Số: 13/2012/TT-BYT Hướng dẫn công tác gây mê - hồi sức, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2012.

gmhs2

Mời các bạn xem tại đây 

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 16 Tháng 9 2012 10:35

Chỉ thị số 05/CT-BYT về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh sau khi điều chỉnh giá dịch vụ Y tế

  • PDF.

Ngày 10/9/2012 Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-BYT về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh sau khi điều chỉnh giá dịch vụ Y tế.

kkb5

Phòng khám bệnh khoa Nội Tim mạch

Các thông tư, chỉ thị liên quan về chăm sóc bệnh nhân:
1.  Thông tư 07/2011/TT-BYT Hướng dẫn công tácđiều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện
2. Thông tư 08/2011/TT-BYT Hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện
3. Thông tư 18/2009/TT-BYT Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
4. Chỉ thị 06/2007/CT-BYE về việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân
5.Chương trình 527/CTr-BYT nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh vì mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của người bệnh bảo hiểm y tế.  

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 12 Tháng 9 2012 10:17

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

  • PDF.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 63/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

Bộ Y tế có 24 đơn vị trực thuộc, trong đó có 20 đơn vị hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và 4 đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Nghị định nêu rõ, Bộ Y tế là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế, bao gồm các lĩnh vực: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Đồng thời Nghị định giao Bộ Y tế thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 36/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và 29 nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể.

Đọc thêm...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 04 Tháng 9 2012 15:11

You are here Khám bệnh Văn bản qui định mới