Cổng game nổ hủ phổ biến nhất - Top 10 bảng xếp hạng game nổ hủ

  • Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

Các xét nghiệm phải được thực hiện đối với mỗi đơn vị máu và chế phẩm máu

  • PDF.

                                                                   Khoa Huyết học - Truyền máu

Các đơn vị máu toàn phần hoặc chế phẩm máu thu được bằng gạn tách phải được thưc hiện các xét nghiệm bắt buộc sau: Định nhóm máu ABO, Rh(D), xét nghiệm sàng lọc HIV, viêm gan virut B, viêm gan virut C, giang mai, sốt rét.

Định nhóm máu ABO: Phải định nhóm máu bằng huyết thanh mẫu và hồngcầu mẫu.

Định nhóm máu Rh (D)

 Xét nghiệm sàng lọc HIV: Phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc kháng thể chống HIV 1 và HIV 2 bằng kỹ thuật có độ nhạy và độ đặc hiệu tương đương hoặc cao hơn kỹ thuật ELISA.

Xét nghiệm sàng lọc viêm gan virut B: Phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc HBsAg bằng kỹ thuật có độ nhạy và độ đặc hiệu tương đương hoặc cao hơn kỹ thuật ELISA.Các đơn vị máu lấy từ người hiến máu đã xét nghiệm sàng lọc nhanh viêm gan B trước khi hiến máu vẫn phải thực hiện xét nghiêm sàng lọc này.

Xét nghiệm sàng lọc viêm gan virut C: Phải xét nghiệm sàng lọc kháng thể chống HCV bằng kỷ thuật có độ nhạy và độ đặc hiệu tương đương hoặc cao hơn kỹ thuật ELISA.

Xét nghiệm sàng lọc giang mai: Phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc giang mai bằng kỹ thuật có độ nhạy và độ đặc hiệu tương đương hoặc cao hơn kỹ thuật VDRL.

Xét nghiệm sàng lọc sốt rét: Phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc sốt rét bằng kỹ thuật có độ nhạy tương đương kỹ thuật tìm ký sinh trùng sốt rét trên tiêu bản giọt đặc đọc bằng kính hiển vi quang học hoặc bằng kỹ thuật nhạy hơn.

tmau

Không được sử dụng kết quả xét nghiệm sàng lọc của các mẫu máu lấy từ người hiến máu ở thời điểm khác với thời điểm lấy máu. Các đơn vị máu và chế phẩm máu có liên quan đến các đơn vị máu không đạt tiêu chuẩn xét nghiệm phải được hủy bỏ theo quy định của pháp luật về sử lý chất thải y tế

Các cơ sở truyền máu có đủ điều kiện kỹ thuật hoặc khi cần truyền máu trong một số tình trạng bệnh lý đặc biệt có thể thực hiện các xét nghiệm bổ sung theo đề nghị của cơ sở truyền máu đó và được cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp chấp thuận bằng văn bản. Các xét nghiệm bổ sung gồm: Xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường, xét nghiệm men gan Alanin Aminotransferase., xét nghiệm sàng lọc các bệnh lây qua đường truyền máu:xét nghiệm Nucleic Acid Test(NAT) sànglọc HBV, HCV, HIV, kháng thể  HBc, IgM, kháng thể CMV IgM ,kháng thể HTLV-II,Parvovius B19,….

Nguồn: Thông tư hướng dẫn hoạt động truyền máu,

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 26 Tháng 8 2017 10:30

You are here Khám bệnh Văn bản qui định mới Các xét nghiệm phải được thực hiện đối với mỗi đơn vị máu và chế phẩm máu