Cổng game nổ hủ phổ biến nhất - Top 10 bảng xếp hạng game nổ hủ

  • Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

Tái hẹp trong stent động mạch vành

  • PDF.

Bs Trương Duy Nghĩa - 

Định nghĩa

Tái hẹp trong Stent (ISR - InStent Restenosis) được định nghĩa là hẹp ≥50% đường kính lòng mạch, được đánh giá bằng chụp động mạch vành và/hoặc ≥75% diện tích mạch ở mặt cắt ngang khi sử dụng hình ảnh nội mạch.

taihepstent

You are here Đào tạo Đào tạo nhân viên BV Tái hẹp trong stent động mạch vành