Cổng game nổ hủ phổ biến nhất - Top 10 bảng xếp hạng game nổ hủ

  • Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

Nghiên cứu điều dưỡng – vấn đề cần được quan tâm

  • PDF.

Nghiên cứu Điều dưỡng là một bộ phận của nghiên cứu y học. Mục đích nghiên cứu nhằm tạo ra các kiến thức mới và bằng chứng khoa học có độ tin cậy để cải tiến thực hành chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, ngành Điều dưỡng cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu để tạo ra các kiến thức mới, các bằng chứng làm cơ sở đưa ra các hướng dẫn thực hành mang tính khoa học.

Ngành Điều dưỡng có bốn lĩnh vực rất cơ bản, đó là: Đào tạo Điều dưỡng, Thực hành Điều dưỡng, Quản lý Điều dưỡng và Nghiên cứu Điều dưỡng, trong đó nghiên cứu Điều dưỡng có ý nghĩa rất quan trọng, tác động vào sự phát triển của các lĩnh vực đào tạo, thực hành, quản lý và tác động vào sự phát triển chung của ngành Điều dưỡng.

hoithi5

Ngày nay Điều dưỡng đã trở thành một ngành học, có các trường Đại học Điều dưỡng và chương trình đào tạo sau đại học thì vai trò của nghiên cứu Điều dưỡng lại càng trở nên thiết yếu.

Nghiên cứu Điều dưỡng có tầm quan trọng rất lớn trong việc phát triển nghề nghiệp, nâng cao chất lượng và sự an toàn của các dịch vụ chăm sóc. Những dịch vụ chăm sóc và kỹ thuật do người Điều dưỡng cung cấp liên quan trực tiếp tới sức khỏe và tính mạng của con người vì thế kiến thức và thực hành điều dưỡng phải có cơ sở khoa học vững chắc và chính xác. Thực hành dựa vào bằng chứng là trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức của người điều dưỡng nhằm đảm bảo an toàn cho người nhận dịch vụ chăm sóc.

Nghiên cứu Điều dưỡng – Tăng cường giá trị nghề nghiệp: Theo quan niệm cũ Điều dưỡng là một nghề phụ thuộc, người điều dưỡng thực hành chăm sóc theo lệnh của bác sỹ. Ngày nay trước nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng và áp dụng mới các thành tựu khoa học công nghệ vào y học ngày càng nhiều đòi hỏi người điều dưỡng phải nâng cao tính chuyên nghiệp.

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo dịch vụ chăm sóc do điều dưỡng và hộ sinh cung cấp là một trong những trụ cột của hệ thống dịch vụ tế. Người điều dưỡng cần được khuyến khích làm nghiên cứu để phát triển kiến thức nghề nghiệp đồng thời chứng tỏ với xã hội rằng sự đóng góp của họ sẽ tạo ra sự khác biệt về sức khỏe của nhân dân. Như vậy, nghiên cứu điều dưỡng chẳng những góp phần tăng cường uy tín nghề nghiệp mà còn làm cho xã hội đánh giá đúng mức giá trị của các dịch vụ chăm sóc.

Nghiên cứu khoa học – Đảm bảo hiệu quả chi phí trong lĩnh vực chăm sóc: Một chương trình y tế được đánh giá hiệu quả khi nó mang lại nhiều lợi ích hơn mà chỉ sử dụng một lượng kinh phí nào đó, việc phân tích chi phí sẽ giúp chúng ta đánh giá được hiệu quả của một dịch vụ chăm sóc.

Trước đây dưới thời bao cấp những người làm lâm sàng ít quan tâm tới yếu tố kinh tế trong y tế. Ngày nay, do chi phí trả cho dịch vụ y tế ngày càng cao làm cho các nhà quản lý y tế và người bệnh quan tâm ngày càng nhiều tới chi phí cho các loại dịch vụ y tế mà họ nhận được. Hơn nữa, hệ thống bệnh viện đang chuyển dịch tiến tới tự chủ về tài chính đặt ra yêu cầu không phải chỉ đối với người quản lý bệnh viện mà cả thầy thuốc và điều dưỡng lâm sàng cũng phải quan tâm tới vấn đề chi phí. Giảm một đồng chi phí tức là tăng thêm một đồng lợi nhuận đóng góp vào công quỹ của bệnh viện hoặc để hỗ trợ người nghèo. Chính vì vậy mà điều dưỡng cần phải chứng tỏ giá trị dịch vụ của mình thông qua việc phân tích hiệu quả chi phí.

Các giải pháp tăng cường nghiên cứu điều dưỡng:

- Tổ chức đào tạo về phương pháp nghiên cứu điều dưỡng: mở các lớp học ngắn hạn tại bệnh viện cho điều dưỡng viên có cơ hội tiếp cận đến những kiến thức cơ bản và phương pháp nghiên cứu. 

- Khuyến khích và thúc đẩy điều dưỡng viên làm nghiên cứu.

- Thực hiện chiến lược nghiên cứu bằng cách cùng phối hợp với các thầy thuốc.

- Thực hành dựa vào bằng chứng: điều dưỡng viên được khuyến khích áp dụng những kết quả nghiên cứu vào thực hành và đưa ra các bằng chứng cải thiện thực hành điều dưỡng lâm sàng.

- Tăng cường phổ biến kết quả nghiên cứu và sử dụng kết quả nghiên cứu nhanh chóng, rộng rãi.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo nghiên cứu khoa học tại bệnh viện và tạo điều kiện cho điều dưỡng viên được tham dự các hội thảo, hội nghị khoa học điều dưỡng ở các bệnh viện bạn, các tỉnh, cấp và quốc gia. Đây cũng là giải pháp quan trọng để phổ biến các kết quả nghiên cứu và khuyến khích áp dụng các kết quả nghiên cứu vào thực hành.

Phòng Điều dưỡng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 19 Tháng 9 2012 14:16

You are here Đào tạo Tập san Y học Nghiên cứu điều dưỡng – vấn đề cần được quan tâm