Cổng game nổ hủ phổ biến nhất - Top 10 bảng xếp hạng game nổ hủ

  • Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

U hỗn hợp tuyến nước bọt và hội chứng Sjogren

  • PDF.

Bs CKI Lê Đắc Cử-Khoa Răng Hàm Mặt

Còn được gọi là enclavoma, branchioma, endothelioma, enchondroma

Tân sinh lành tính, gồm  những tế bào có khả năng biệt hóa thành tế bào biểu mô và trung  mô.

Sự phức tạp và đa dạng  về mặt biểu  hiện của khối u tân sinh  này nên người ta  gọi là  đa dạng.

Theo thuyết đa tế bào, những khối u này có  nguồn gốc từ những tế  bào của ống trung gian và tế bào cơ biểu mô của tuyến  nước bọt.

Dịch  tễ:

Thường  50-60 tuổi

10% trường  hợp xảy ra  ở trẻ em

Chiếm 60-65% u ở tuyến  mang tai, 50% u ở tuyến dưới hàm, 25% u tuyến dưới lưỡi.

Khoảng 45% u tuyến  nước bọt phụ là  u  tuyến  đang dạng

siogrem

You are here Đào tạo Tập san Y học U hỗn hợp tuyến nước bọt và hội chứng Sjogren