Cổng game nổ hủ phổ biến nhất - Top 10 bảng xếp hạng game nổ hủ

  • Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

Các dạng bất thường của răng

  • PDF.

Bs. CK1: Ngô Thị Nhật Phượng- Khoa Răng Hàm Mặt

Thay đổi trong cấu trúc hay khiếm khuyết bắt nguồn từ sự xáo trộn trong giai đoạn tăng trưởng hay phát triển được gọi là bất thường phát triển. Đa phần các bất thường phát triên mà liên hệ với cơ thể ở toàn thân hay ở miệng thường xảy ra trong giai đoạn phôi thai.

Bất  thường bẩm sinh: những khiếm khuyết mà hiện diện trước hay trong lúc sinh trong suốt đời sống trong tử cung.Bất thường phát triển di truyền: là những khiếm khuyết nào đó được di truyền lại cho con cháu từ cha mẹ.  Những kiểu bất thường này thường được truyền bởi gen

rang

You are here Đào tạo Tập san Y học Các dạng bất thường của răng