Cổng game nổ hủ phổ biến nhất - Top 10 bảng xếp hạng game nổ hủ

  • Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

Trọng tâm công tác điều dưỡng quý I năm 2014

  • PDF.

Phòng Điều Dưỡng

Để thực hiện tốt Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế về Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện và Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam được Bộ Y tế  ban hành theo quyết định số 1352/QĐ-BYT Ngày 24 tháng 4 năm 2012.

Theo kế hoạch hoạt động công tác Điều dưỡng quý I năm 2014 trọng tâm 2 vấn đề là Bảo đảm an toàn và phòng ngừa sai sót chuyên môn kỹ thuật trong chăm sóc người bệnh và Ghi chép hồ sơ bệnh án có chất lượng.

Trong tháng 2, Phòng Điều dưỡng đã tổ chức kiểm tra ngẫu nhiên 155 hồ sơ bệnh án của người bệnh nội trú tại các khoa trên cơ sở đó phân tích, đánh giá kết quả gửi lên Ban Giám đốc và Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp để có kế hoạch đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định bệnh viện.

Với tháng 3, Kế hoạch kiểm tra Kiến thức - Tay nghề ĐD/NHS/KTV năm 2014 sẽ được thực hiện như sau:

 1. Đối tượng: ĐD/ NHS/ KTV các khoa lâm sàng.

2. Thời gian:

* Kiểm tra lý thuyết: 30 phút/ Quy trình kỹ thuật; Quy trình chăm sóc.

* Kiểm tra thực hành trên mô hình: Tối đa 30 phút/ Quy trình kỹ thuật

3. Chủ đề:

3.1 QTKT đặt thông tiểu lưu.

3.2 QTKT chăm sóc người bệnh có dẫn lưu màng phổi.

3.3  QTKT đặt ống thông dạ dày lưu.

3.4  QTKT tiêm bắp (nông – sâu).

3.5  QTKT tiêm - truyền tĩnh mạch.

4. Địa điểm: Tại các khoa lâm sàng.

5.Kế hoạch cụ thể đợt 1

congtac1

 congtac2

6. Báo cáo: Phân tích, đánh giá và báo cáo kết quả về Ban Giám đốc bệnh viện vào cuối đợt thi.

 

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 09 Tháng 3 2014 09:47

You are here Đào tạo Đào tạo nhân viên BV Trọng tâm công tác điều dưỡng quý I năm 2014