Cổng game nổ hủ phổ biến nhất - Top 10 bảng xếp hạng game nổ hủ

  • Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

Xét nghiệm enzyme ADAMTS13 trong chẩn đoán bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối

  • PDF.

CN. Nguyễn Đào Hiếu – 

KHÁI QUÁT VỀ ADAMTS13

ADAMTS13 (A Disintegrin And Metalloproteinase with ThromboSpondin type 1 motif 13) - được gọi là protease chẻ yếu tố von Willebrand (VWFCP) –là một enzyme metalloprotease chứa kẽm làm hạn chế sự kết tụ tiểu cầu và sự hình thành cục máu nhỏ trong vi tuần hoàn bằng cách phân cắt giữa Tyrosine 1605- Methionine 1606 [Tyr1605-Met1606] của yếu tố von Willebrand (vWf) để tạo ra một loạt các multimers trọng lượng phân tử nhỏ. [1][2] Bằng việc cắt vWf theo con đường này, Enzyme này ngăn ngừa vWf gây ra sự tạo thành cục máu đông không cần thiết.[3]

ADAMTS13 được tổng hợp chủ yếu ở gan, một số bằng chứng cho thấy nó cũng có thể được tổng hợp ở tế bào nội mạc.

Vị trí nhiễm sắc thể của Gene ADAMTS13 [3]:

Vị trí di truyền tế bào: 9q34.2, nằm trên cánh dài của nhiễm sắc thể số 9 ở vị trí 34.2

Vị trí phân tử: cặp base 133,414,339 đến 133,459,403 trên nhiễm sắc thể số 9

ADAMTS

You are here Đào tạo Đào tạo nhân viên BV Xét nghiệm enzyme ADAMTS13 trong chẩn đoán bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối